Aké sú výhody zavedenia CRM systému?

Manažérovi zjednoduší riadenie obchodníkov

Komplexný pohľad na fungovanie obchodného tímu bez potreby náročného spracovávania dát je kľúčový úžitok pre každého obchodného riaditeľa. Obchodný manažér dokáže v priebehu pár sekúnd zistiť všetky potrebné informácie o množstve, zameraní a kvalite aktivít obchodníkov. Vidí celkový objem ponúk a dokáže lepšie odhadnúť vývoj celkového predaja. Reporting umožňuje  detailnú analýzu fungovania obchodníka, čo skvalitňuje aj ďalšie manažérske rozvojové aktivity. 

 
 

Obchodníkovi uľahčí každodennú prácu

CRM Malina zásadným spôsobom zjednodušuje každodennú administratívu, ktorá sa realizuje v každej firme. Obchodníkovi ušetrí veľa času pri tvorbe cenových ponúk. Cenovú ponuku vytvorí v priebehu pár minút a výstupom je vizuálne a obsahovo kvalitne pripravená ponuka bez väčšej námahy. Veľkou výhodou je aj zrýchlenie reportingu pre manažment, ktorý sa zároveň prenáša do karty zákazníka a stáva sa súčasťou jeho histórie. Prostredníctvom CRM Malina sa zvýši pre obchodníka dostupnosť informácií o svojich zákazníkoch, kedy vidí jeho fakturáciu, cenové ponuky, kto so zákazníkom komunikoval a čo riešil.

Majiteľovi firmy poskytne rýchly prehľad

Štatistické nástroje v CRM Malina poskytnú majiteľovi firmy rýchly pohľad na dianie v celej firme, pomôžu priebežne monitorovať smerovanie obchodu, vidieť históriu, aktuálny stav a aj predpokladať vývoj predaja v najbližších mesiacoch. V prípade prepojenia CRM Malina s ekonomickým softvérom firmy, je možné vytvoriť manažment reporty zamerané na sledovanie ďalších kľúčových ekonomických ukazovateľov firmy. 

   
 

A pár argumentov aj pre ITčkárov

Ako úložisko dát sa používa výhradne SQL databáza. Preto je zaručená rýchlosť spracovania údajov či už sa spracovávajú tisíce alebo milióny záznamov. Systém pracuje ako klient/server aplikácia, čo odbúrava potrebu načítavania grafického rozhrania a prenášané sú len zobrazované údaje. Z toho dôvodu je CRM systém Malina rýchly a poskytuje značný komfort pre užívateľa. Kvalitné načítavanie dosahuje aj prostredníctvom mobilného pripojenia. Neexistuje žiadne obmedzenie na počet súčasne pracujúcich užívateľov.  Moderné a štandardizované používateľské prostredie znižuje náročnosť na nasadenie a používanie systému. Užívateľské rozhranie používa podobné prvky ako Microsoft Outlook, takže systém je možné jednoducho a intuitívne ovládať. 

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO