Články a informácie

Cloud computing

v kategórii 

Cloud computing je najnovší model vývoja a používania počítačových technológií poskytovaný prostredníctvom internetu. Je to poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch jednotlivých poskytovateľov služieb s tým, že používatelia k nim pristupujú pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používajú službu prakticky z ktoréhokoľvek miesta na svete.

CMS

v kategórii 

Pojem CMS je skratkou pre Systém pre správu obsahu (z anglického content management system) a je to vlastne softvér zaisťujúci správu dokumentov, najčastejšie webového obsahu. V dnešnej dobe sa ako CMS spravidla chápu webové aplikácie, niekedy s prípadným doplnkovým programovým vybavením u klienta. Pre CMS sa niekedy používajú aj odborovo podobné termíny redakčný či publikačný systém.

Ako posielať hromadné emaily?

v kategórii 

Situácia, ktorú už zažila väčšina z nás. Otvoríte váš Outlook, napíšete správu, pridáte väčšiu skupinu adresátov do skrytej kópie a spokojne odošlete s vedomím, že ste spravili veľa užitočnej práce s minimálnou námahou. Častým výsledkom takejto aktivity však býva, že vaša správa v lepšom prípade k adresátovi ani nedorazí, alebo sa hneď dostane do nevyžiadanej pošty. V horšom prípade nebudete vedieť odosielať ďalšie e-maily. Ako teda posielať hromadné maily správne?

CRM

v kategórii 

CRM je skratka z anglického Customer Relationship Management (riadenie vzťahov so zákazníkmi) a označujú sa tak systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Sú to programy, ktoré umožňujú zhromažďovať, triediť a spracovávať údaje o zákazníkoch, predovšetkým ich kontakty, prebiehajúce obchodné procesy a dosahované tržby.

Vplyv CRM na silu predajnej organizácie

v kategórii 

Úspech obchodnej stratégie je priamo závislý na schopnosti obchodníkov ju realizovať v teréne. Iba pravidelné zlepšovanie predajných zručností založené na reálnych a merateľných dátach zabezpečí úspech pre obchodnú organizáciu.

Databáza

v kategórii 

Databáza je prepracovaný systém pre ukladanie dát a ich následné spracovanie. Databázu si môžete najľahšie predstaviť ako papierovú kartotéku známu z lekárskych ordinácií. Databáza obsahuje údaje (informácie o pacientoch) uložené na pamäťovom médiu (papiere).

Demoverzia

v kategórii 

Demoverzia (anglicky demoware, trialware) je komerčný softvér dostupný zadarmo vo verzii, ktorá je obmedzená v jednom alebo viacerých smeroch.

ERP

v kategórii 

Informačný systém ERP - Enterprise Resource Planning integruje a automatizuje obrovské množstvo procesov, ktoré súvisia s činnosťou firmy a jej tvorbou (výroba, logistika, obchod, distribúcia, správa majetku, fakturácia, účtovníctvo a iné).

Freeware

v kategórii 

Freeware je softvér, ktorý autor dáva za určitých podmienok k dispozícii na bezplatné používanie a prípadne aj na bezplatné šírenie, nedáva však k dispozícii zdrojový kód a neumožňuje tak jeho úpravu a vytváranie odvodených verzií.

Hromadný email

v kategórii 

Hromadný email je jeden zo základných marketingových nástrojov. Slúži na zasielanie reklamných informácií alebo firemných oznamov zákazníkom. Je súčasťou marketingových kampaní s jasne definovaným cieľom. Pomáha oslovovať existujúcu zákaznícku databázu a motivovať k opakovanému nákupu.

  1   2   >
Vyskúšajte DEMO