CMS

Pojem CMS je skratkou pre Systém pre správu obsahu (z anglického content management system) a je to vlastne softvér zaisťujúci správu dokumentov, najčastejšie webového obsahu. V dnešnej dobe sa ako CMS spravidla chápu webové aplikácie, niekedy s prípadným doplnkovým programovým vybavením u klienta. Pre CMS sa niekedy používajú aj odborovo podobné termíny redakčný či publikačný systém.

Pojem CMS je skratkou pre Systém pre správu obsahu (z anglického content management system) a je to vlastne softvér zaisťujúci správu dokumentov, najčastejšie webového obsahu. V dnešnej dobe sa ako CMS spravidla chápu webové aplikácie, niekedy s prípadným doplnkovým programovým vybavením u klienta. Pre CMS sa niekedy používajú aj odborovo podobné termíny redakčný či publikačný systém.

Bližšie informácie o redakčnom systéme Fornix CMS
Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO