Databáza

Databáza je prepracovaný systém pre ukladanie dát a ich následné spracovanie. Databázu si môžete najľahšie predstaviť ako papierovú kartotéku známu z lekárskych ordinácií. Databáza obsahuje údaje (informácie o pacientoch) uložené na pamäťovom médiu (papiere).

Tieto údaje medzi sebou majú určité vzťahy (napr. u jedného pacienta chronologicky nadväzujú) a sú určitým spôsobom členené (dosky jednotlivých pacientov, šuplíky podľa priezviska). V širšom poňatí spadajú do pojmu databázy aj nástroje, ktoré s dátami pracujú (ukladajú ich, mení a mažú je). Na internete sa databázy používajú pri programovaní webových aplikácií. V našom prípade je MySQL databáza využívaná na ukladanie údajov uložených prostredníctvom online CRM Malina. Bez databázy sa však nezaobídu aplikácie, ako napr. redakčný systém či internetový obchod.

Medzi najznámejšie databázy používané na internete patrí MySQL, PostgreSQL a Oracle.

Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO