Demoverzia

Demoverzia (anglicky demoware, trialware) je komerčný softvér dostupný zadarmo vo verzii, ktorá je obmedzená v jednom alebo viacerých smeroch.

V prípade demoverzie systému CRM Malina sa jedná o nasledovné obmedzenia:

  • program funguje len po určitý počet dní od inštalácie
  • môže byť spustený len niekoľkokrát (určený počet)
  • vkladá do výstupov identifikačnej značky (napr. u grafických editorov)
  • zabraňuje uloženie projektov, alebo súborov (napr. u editorov zvuku a 3D modelingu)
  • je limitovaný na určité dni používania (každý deň, kedy je program používaný, sa počíta)
  • ukončí sa po nastavenej časovej perióde (typicky medzi 5 a 60 minútami)
  • je limitovaný v počte použití niektorých dôležitých funkcií (napríklad vypaľovanie CD)

Výraz demoverzia sa vzťahuje tiež na softvér, ktorý funguje len ako demonštračný ukážka, predvádzaná koncovému zákazníkovi. Cieľom je ukázať zákazníkovi, ako bude program vyzerať a fungovať, s nádejou, že demo bude pôsobiť reálnejším dojmom, než iné špecifikačné doklady. Funkčnosť, ktorej implementácia je v pláne v budúcnosti, je v deme obmedzená (napríklad u pripravovanej webovej aplikácie môže byť demoverzií série statických HTML stránok). Tento druh demoverzií je často používaný pri štarte softvéru k predstavenie konceptu z reklamných letáčikov, k ukážkam pre obchodníkov a potenciálnych investorov. Toto je bežné prevažne u veľkých firiem.

Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO