Hromadný email

Hromadný email je jeden zo základných marketingových nástrojov. Slúži na zasielanie reklamných informácií alebo firemných oznamov zákazníkom. Je súčasťou marketingových kampaní s jasne definovaným cieľom. Pomáha oslovovať existujúcu zákaznícku databázu a motivovať k opakovanému nákupu.

CRM Malina poskytuje modul pre zasielanie hromadných emailov. Odosielanie mailov prebieha priamo z adresára v CRM Malina. E-maily sa odosielajú jednotlivo každému adresátovi, čím sa zabráni prípadným problémom s hromadným odosielaním. Zároveň sa tak predíde tomu, aby adresáti o sebe navzájom vedeli.  Adresátov je možné vybrať podľa určitej spoločnej vlastnosti, alebo jednotlivo podľa potreby. Každá osoba alebo firma je zaradená do preddefinovaných emailových skupín a to umožňuje realizovať cielené zasielanie mailov vybranej cieľovej skupine.

Úžitky zasielania hromadných mailov:

  • pravidelne informujete zákazníkov o produktoch vašej spoločnosti
  • poskytujete informácie o novinkách
  • udržiavate pravidelný kontakt s vašimi zákazníkmi
  • posilňujete motiváciu zákazníkov k opakovaným nákupom
  • zvýšenie priemernej hodnoty objednávok
  • odoslaním jedného newslettra vyviniete veľké množstvo predajnej aktivity s minimálnym úsilím

Viac informácií o module pre zasielanie hromadných emailov
Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO