Informačný systém

Informačný systém (IS) zabezpečuje dáta od ich zberu až po ich uchovanie. Slúži k tvorbe prezentácie informácií pre potreby užívateľov. IS môže byť tvorený súborom ľudí alebo technologických prostriedkov a metód. Podobou IS je napr kartotéka, telefónny zoznam a.i.

Výrazy spadajúce pod kategóriu IS:

  • CRM
  • ERP
  • APS
  • IT Asset Management
  • HRM
  • EAM

Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO