SEO

SEO (Search Engine Optimization) je spôsob ako vytvoriť nové, či upraviť existujúce webové stránky najlepšie tak, aby obsah aj tvar boli vhodné pre automatizované spracovanie pre internetové vyhľadávače. Účelom SEO je získať vo výslednom hľadaní vo vyhľadávačoch pre webové stránky vyššie pozície, ktoré presne zodpovedajú náplni daných webových stránok. Súhrn týchto optimalizačných snáh sa nazýva tiež termínom organické SEO.

Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO