Virtualizácia

Virtualizácia je termín označujúci skĺbenie hardvéru a softvéru tak, aby vznikol virtuálny stroj (simulované prostredie počítača), ktoré existuje iba ako model vnútri iného počítača. Na jednom hardvéru môže vzniknúť pomocou softvéru hostiteľa (riadiaci program - často celý operačný systém) viac simulácií. Simulácia - programy bežiace vnútri virtuálneho stroja sa správajú, tak ako by bežali na skutočnom počítači, pričom nemôžu ovplyvňovať vonkajšie prostredie počítača. Virtuálna platforma sa užíva napr z bezpečnostných dôvodov, aby sa rôzne aplikácie nemohli navzájom ohrozovať a ani nemohli ovládnuť hostiteľský počítač (operačný systém). Existujú programovacie jazyky, ktoré boli navrhnuté pre virtuálne stroje - Java, C Sharp a.i.

Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO