CRM pre malé firmy

CRM systém pre malé firmy?

Ako pre každú zabehnutú firmu, aj pre menšie alebo začínajúce firmy je softvér zameraný na správu zákazníkov a vykonávanie bežných obchodných a fakturačných činností neodmysliteľnou súčasťou bežného života. A práve pre malé firmy je jedným z najpríťažlivejších softvérových produktov pokrývajúcich bežné IT potreby CRM systém prevádzkovaný vo forme cloudu. Pre malú firmu znamená odbúranie starostlivosti o softvér, ktorú preberajú externí odborníci a malá firma sa môžže sústrediť na svoj vlastný biznis.

 
 

Bežné administratívne práce v jednom CRM systéme

CRM systém Malina poskytuje užívateľom nástroje potrebné pre evidenciu zákazníkov, tvorbu cenových ponúk a fakturáciu produktov a služieb. Pokrýva tak potreby bežnej firmy pre každodennú obchodnú komunikáciu so zákazníkom. V prípade potreby je CRM systém Malina rozšíriteľný aj o internetový obchod. Zasielanie hromadných emailov poskytne menšej firme možnosť oslovovať svojich zákazníkov so silným predajným efektom pri vynaložení malej námahy. 

My sa o vaše CRM postaráme

Menšie firmy sa často stretávajú s problémom, kto sa bude starať o fungovanie ich informačného systému. Investícia do vlastného IT zamestnanca je finančne náročná a riešenie každodenných starostí o IT zaberá veľa času.
Riešením je Cloud, alebo inak povedané hostované riešenie.  Zákazník získava priestor na našich serveroch, kam sa ukladajú jeho dáta. Zálohujú sa každý deň a zákazník má k nim prístup z ktoréhokoľvek miesta. Fungovanie CRM systému Malina zabezpečujú naši špecialisti, pomáhajú riešiť prípadné technické problémy a pre malú firmu tak zostáva priestor na realizáciu svojich obchodných aktivít.

 

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO