Objednávky a faktúry

Prehľadnosť pri vedení fakturácie

Prostredníctvom modulov Faktúry a Objednávky môžete vystavovať všetky doklady potrebné pre obchodný styk s vašimi obchodnými partnermi. Vytváranie objednávok a faktúr je jednoduché a intuitívne a sú vždy online. Pre užívateľa vedenie tejto časti agendy v CRM Malina znamená značné ušetrenie času na administratívnych činnostiach a prehľadné vedenie fakturácie.  Faktúry a objednávky zároveň tvoria podklad pre základné manažérske reporty. Výhodou účtovných dokladov vedených v CRM Malina je aj ich dizajn, ktorý je na požiadanie zákazníka zladený s jeho corporate identity a pomáhajú tak vytvárať ucelený pozitívny dojem o firme. 

 Objednavky

Príklady objednávok a faktúr:

Vzor faktúry v CRM Malina Vzor faktúry v CRM Malina

 

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO