Vytvorte novú osobu

Vytváriť kontaktnú osobu v Maline môžeme dvomi spôsobmi. Cez kartu firmy, alebo cez pohľad Osoby.

Pri vytváraní novej kontaktnej osoby sa rozhodnite, či ju vytvárate ako súčasť právnickej osoby, alebo ako fyzickú osobu, na ktorú budete vystavovať faktúry. V prípade, že budete na ňu fakturovať, vytvorte ju ako firmu tak, že do názvu firmy napíšete meno a priezvisko osoby.

Vytvorenie osoby cez kartu firmy

Vyhľadajte v adresári firmu, do ktorej chcete priradiť kontaktnú osobu, otvorte kartu firmy a záložku osoby.

Vytvorenie kontaktnej osoby

Po stlačení tlačidla Pridať sa otvorí karta kontaktnej osoby. Je automaticky priradená do firmy, cez ktorú kontaktnú osobu vytvárame.

Karta kontaktnej osoby v CRM Malina

Vytvorenie karty kontaknej osoby cez pohľad Osoby

Vytvorenie je podobné, ako cez kartu firmy, mení sa len poradie jednotlivých krokov. Najprv vytvorte kartu kontaktnej osoby cez tlačidlo Pridať. Otvorí sa nová karta kontaktnej osoby.

Vytvorenie kontaktnej osoby

Po vypísaní všetkých kontaktných údajov je potrebné "previazať" kontaktnú osobu s firmou. Kliknite na "lupu" v pravej hornej časti karty osoby. Otvorí sa zoznam firiem, kde pomocou filtra nájdete nadradenú firmu. Vyberte ju a dvojklikom priraďte ku kontaktnej osobe.

Priradenie firmy ku kontaktnej osobe

Tipy:

  • Užívateľom výrazným spôsobom uľahčí prácu s CRM aj označenie primárnej kontaktnej osoby vo firme. Primárny kontakt vo firme môže byť len jeden. Označuje sa ním kontaktná osoba, s ktorou komunikujeme najčastejšie. Pri vytváraní obchodných aktivít, alebo cenových ponúk sa automaticky dopĺňa a tým zrýchľuje prácu.
  • Emailová adresa v karte kontaktnej osoby je určená pre odosielanie hromadných emailov.
Vyskúšajte DEMO