Cenová ponuka - vzor

Cenová ponuka na mieru pre každú firmu

CRM systém Malina poskytuje širokú variablilitu pri tvorbe cenových ponúk. Umožňuje prispôsobiť cenové ponuky tak, aby vyhovovali požiadavkám zákazníkov. Základom je prispôsobenie ponuky v súlade s corporate identity firmy, kedže ponuka je základným nástrojom firemnej komunikácie.  Cenová ponuka umožňuje nielen zobraziť zoznam produktov, ich cenu a  celkovú investíciu, ale aj efektívnym spôsobom odprezentovať výhody a úžitky spolupráce s vašou firmou. Ponuka sa tak sťáva ďalším a efektívnym predajným nástrojm, ktorý pracuje za vás.

 Cenová ponuka na mieru
Vplyv ponuky na nákupné rozhodovanie zákazníka 

Cenová ponuka a jej vplyv na rozhodovanie zákazníka

Prezentácia cenovej ponuky má svoje zákonitosti a zásadným spôsobom ovplyvňuje rozhodovanie zákazníka o nákupe.

Pri rozhodovaní dáva zákazník na jednu stranu cenu a na druhú úžitky, čiže čo mu ponúkané riešenie donesie. Často sa stretávame s argumentáciou, že zákazník sa rozhoduje len podľa ceny. Avšak na otázku, ako boli prezentované výhody daného riešenia, dostávame odpoveď "nijako". Zákazník teda bol zo strany predávajúceho tým, že nedostal dostatočné množstvo informácií o výhodách ponuky a spolupráce s dodávateľom, "dotlačený" rozhodovať sa len podľa ceny. Správne postavená cenová ponuka vplýva na rozhodovanie zákazníka, poskytuje zákazníkovi informácie o úžitkoch skôr, ako zákazník spozná cenu riešenia a napomáha pochopeniu, prečo sa rozhodnúť pre vašu ponuku.

Ako by mala vyzerať cenová ponuka?

Pri konzultáciách s našimi zákazníkmi poskytujeme bližšie informácie, ako postaviť formát cenovej ponuky tak, aby čo najviac "predávala". Cenová ponuka vytvorená v CRM Malina môže byť vytvorená buď jednoduchým spôsobom, kde sú zobrazené produkty a ich ceny. Alebo súčasťou cenovej ponuky môže byť prezentácia firmy, textový popis zadania vyplývajúceho z obchodného stretnutia až po zhrnutie tzv. "unique selling points" - kľúčových argumentov, prečo sa rozhodnúť pre vašu cenovú ponuku. Z dlhodobých praktických skúseností je možné sledovať výrazné zlepšenie úspešnosti cenových ponúk a ich premieňanie na reálne objednávky.

 Unique selling points
 Variabilita ponúk 

Variabilita cenových ponúk

Proces tvorby cenových ponúk je v obchodných spoločastiach často rozdielny. Preto je dôležité, aby bol spôsob tvorby cenovej ponuky prispôsobiteľný potrebám zákazníka. CRM systém Malina umožňuje tvorbu jednoduchých položkovitých cenových ponúk s popismi produktov, ich obrázkami, cenami, produktovou zľavou a celkovou cenou. Pri náročnejších implementáciách umožňuje tvorbu sekciových cenových ponúk s celkovým spočítaním výslednej kalkulácie na úrovni sekcií. Viac o tvorbe cenových ponúk...

Ukážky vzorových cenových ponúk:

Vzor cenovej ponuky
pre GPS monitoring
 Vzor cenovej ponuky
pre hotely
 Vzor jednoduchej
cenovej ponuky
 Vzor ponuky
pre montované domy
Vzor cenovej ponuky pre GPS monitoring Cenová ponuka Hotel Apollo  Cenová ponuka vzor Cenová ponuka pre montované domy

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO