Zasielanie newslettrov

Oslovte väčšie množstvo zákazníkov naraz

Chcete osloviť viac zákazníkov s dôležitou informáciou naraz? Hľadáte spôsob, ako opakovane osloviť svojich kupujúcich aj nekupujúcich zákazníkov?

Databáza, ktorú väčšina firiem spracováva zostáva často nevyužitá vzhľadom na obmedzené časovú kapacitu obchodníkov. Výsledkom je, že až 70 % zákazníkov z databáz zostáva neoslovovaných, alebo sú v kontakte s firmou len ak niečo potrebujú kúpiť. Modul hromadného emailingu je určený pre všetkých užívateľov, ktorí predávajú cez internetový obchod, ale aj pre tých, ktorí chcú osloviť všetkých zákazníkov zo svojej existujúcej databázy. Pomáha aktivitzovať zákazníkov a informovať ich o nových produktoch, riešeniach a službách. 

  Newslettre
Newslettre 

Vyberte si cieľovú skupinu a oslovte ju

Opakované rozosielanie hromadného mailu všetkým užívateľom vedie často k znižovaniu celkovej úspešnosti hromadných mailingov. prípadne zaradenie Vašej mailovej adresy do spamu. Z toho dôvodu je potrebné pracovať s cieľovými skupinami efektívnejšie a vybrať, ktorým užívateľom akú správu pošleme.

Toto pomáha riešiť označovanie kontaktných osôb a mailových adries systém tagov - identifikátorov. Každý zákazník môže byť zaradený do vybraných mailových skupín a dostávať newslettre, ktoré ho budú zaujímať. Potom vaše newslettre budú efektívne a prinesú želaný úžitok. 

Koľko z oslovených zákazníkov si prečítalo newsletter?

Hľadáte spôsob, ako vyfiltrovať zákazníkov má záujem o produkty prezentované v newslettri? Zaujíma vás informácia, aká je efektivita Vašej newslettrovej kampane? 

Súčasťou modulu na zasielanie newslettrov je analytický nástroj, pomocou ktorého vieme presne určiť, koľko príjemcov videlo jeho obsah a koľkých záujem  pritiahol na vaše stránky, aby urobili nákup.  S uvedenými informáciami následne môžu pracovať zamestnanci telemarketingového oddelenia a aktívne oslovovať zákazníkov.

 Newslettre 

Karta hromadného emailu

Hromadný email

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO