Zmluvy

Jednoduchá tvorba rámcových zmlúv 

Jednou z pravidelných činností každej firmy je príprava zmlúv s novými obchodnými partnermi. Pre skvalitnenie evidencie a vedenie administratívy spojenej s tvorbou zmlúv je určený modul Zmluvy. Pomáha rýchlym spôsobom vytvárať rámcové zmluvy a exportovať ich do PDF formátu. Pre bežného užívateľa znamená veľké množstvo ušetreného času pri tvorbe rámcovej zmluvy alebo následných dohľadávaniach podmienok.

 Tvorba rámcových zmlúv v CRM Malina
Tvorba rámcových zmlúv v CRM Malina 

Prehľad o zmluvách na jednom mieste

Máte zmluvy so zákazníkmi v mailoch? Alebo v šanónoch uložených na rôznych miestach?

Evidencia rámcových zmlúv v CRM Malina je jednoduchá a prehľadná. Zmluvu vytvorí užívateľ jednoduchým vyplnením požadovaných informácií do prednastaveného formulára. Zmluva sa automaticky prepojí s kartou zákazníka, kde ju každý užívateľ s primeraným stupňom užívateľských práv má možnosť kedykoľvek nájsť a overiť si, ako boli dohodnuté podmienky. Súčasťou modulu je možnosť priložiť si podpísanú zmluvu zákazníkom vo forme naskenovaného PDF.

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO