Cenové ponuky v Maline

Tvorba cenových ponúk je jednou z najzákladnejších a najčastejšie vykonávaných aktivít obchodníkov. Venujú jej veľa času, pretože ponuka je často posledným a rozhodujúcim krokom pred získaním objednávky. Z hľadiska fungovania obchodu je však strávený nad tvorbou ponuky považovaný za menej dôležitý, ako priama komunikácia so zákazníkom. Z toho dôvodu sa veľa firiem snaží minimalizovať čas potrebný na prípravu cenovej ponuky. Z našich skúseností je až 40% času obchodníkov využívaných na túto činnosť.

Tvorbou cenových ponúk v CRM systéme Malina je možné ušetriť až 80% času potrebného na tvorbu cenovej ponuky. Cenová ponuka sa tvorí jednoduchým pridávaním produktov z produktového stromu, ktorý je základom pre vytvorenie ponuky. Produkty užívateľ vyberá buď vyhľadávaním zo zoznamu, alebo výberom priamo z produktového stromu. Určí množstvo, cenu, výšku zľavy a ostatné potrebné parametre. Ponuku exportuje do grafického formátu pdf, ktorý na požiadanie upravujeme tak, aby bol v súlade s dizajn manuálom konkrétneho zákazníka. Výhodou pre užívateľa je dokonalý prehľad o svojich rozpracovaných ponukách, môže sa im systematicky venovať a pracovať so svojimi zákazníkmi. Z dlhodobého hľadiska dokáže vyhodnotiť úspešnosť svojich predajných aktivít a pracovať na zdokonalení tejto časti predajného procesu. 

Vyskúšajte DEMO