Moduly

Modulárny CRM systém

CRM Malina je obchodný softvér zameraný na podporu a zvýšenie efektivity predaja. Slúži ako centrálne úložisko dôležitých informácií, s ktorými pracujú všetci zamestnanci firmy. Skladá sa zo samostatných modulov a je teda jednoducho prispôsobiteľný pre menšie aj väčšie spoločnosti. Široká škála modulov garantuje rýchle prispôsobenie požiadavkám zákazníka. Stačí len presne zadefinovať, čo potrebujete a my pripravíme riešenie priamo pre vás.

 Modulárny CRM systém
Evidencia firiem a osôb 

Evidencia firiem a osôb

Hľadáte riešenie, ktoré vám pomôže jednoduchú a rýchlu orientáciu v množstve kontaktov? Kvalitne spracovaná databáza zákazníkov je kľúčom k úspechu každej firmy. Informácie o firmách a kontaktných osobách môžete spracovávať na jednom mieste a sú dostupné všetkým užívateľom, ktorí ich majú povolené. Viac...

Obchodné príležitosti a cenové ponuky

Riešite každý deň množstvo obchodných prípadov a potrebujete mať o nich dokonalý prehľad? Strácate veľa času na vytváraní cenových ponúk? Tvorba cenových ponúk v CRM Malina sa pre užívateľa zrýchli až o 70% a budete mať dokonalý prehľad o obchodných príležitostiach. Viac...

 Obchodné príležitosti a cenové ponuky
Objednávky a faktúry 

Objednávky a faktúry

Fakturácia služieb tvorí jednu z najdôležitejších a najpracnejších častí firemnej administratívy. Vytváranie objednávok a faktúr funguje jednoduchým a intuitívnym spôsobom, minimalizuje čas potrebný na spracovanie celej agendy a zvyšuje tak efektivitu práce užívateľov. Objednávky a faktúry sú pripravené na tlač v súlade s dizajn manuálom konkrétnych zákazníkov. Viac...

Manažérske a obchodnícke reporty

Modul obchodníckeho reportingu poskytuje priestor na zápis informácií o zrealizovaných obchodných aktivitách obchodníkov. Manažment firmy získa rýchly prehľad o dianí v obchodnom tíme prostredníctvom graficky spracovaných výstupov, ktoré umožnia rýchlejšie a cielenejšie rozhodovanie. Viac...

 Manažérske a obchodnícke reporty
Internetový obchod 

Internetový obchod

Chcete predávať alebo zvýšiť svoj predaj cez internet? Internetový obchod CRM Malina je vhodným riešením pre zabehnuté aj novovznikajúce firmy. Disponuje bohatým administračným rozhraním, ktoré ponúka široké možnosti využitia pri predaji sortimentu veľkoobchodným aj koncovým zákazníkom. Kombinácia CRM systému prepojeného s internetovým obchodom je komplexným riešením a poskytuje široké možnosti využitia pre veľké aj malé firmy. Viac...

Produktový manažment

Modul určený na správu a editáciu produktového portfólia. Umožňuje spravovať popisy produktov, obrázky a nastavovať ceny jednotlivých položiek. Pripravené produkty sú základom na tvorbu cenových ponúk, alebo sa zobrazujú v internetovom obchode. Viac...

 Produktový manažment
 Skladové hospodárstvo v CRM Malina 

Skladové hospodárstvo

Vedenie skladového hospodárstva je jednou zo základných činností väčšiny obchodných firiem. Modul umožňuje štandardné skladové činnosti, ako sú vedenie neobmedzeného množstva skladov, tvorba počiatočných stavov, výdajok a príjemiek, inventúrne rozdiely, vlastná spotreba, pohyby medzi skladmi, zálohy, zmeny stavu tovaru. Viac...

Zasielanie hromadných emailov

Cielené oslovovanie vybraných cieľových skupín je bežným spôsobom predaja veľkého množstva našich zákazníkov. Základom je kvalitne spracovaná databáza firiem a kontaktných osôb. Pripravený modul umožní jednoduchým spôsobom vybrať cieľovú skupinu, zaslať im pripravený newsletter a zmerať jeho efektivitu. Viac...

 Zasielanie newslettrov
Prístupové práva 

Reklamácie

Riešenie reklamácií je bežná súčasť práce v obchodnej organizácii. Pre skvalitnenie týchto činností je určený modul pre riešenie reklamácií. Umožňuje viesť dôkladnú evidenciu reklamácií, sledovať priebeh reklamačného procesu a ušetriť množstvo času potrebné na riešenie reklamácií. Viac...

Rámcové zmluvy

Vytvárate obchodné alebo rámcové zmluvy s vašimi zákazíkmi? Modul pre tvorbu rámcových zmlúv umožní jednoduchým spôsobom vytvárať a evidovať dohodnuté podmienky s vašimi zákazníkmi. Viac...

 Tvorba rámcových zmlúv v CRM Malina
Prístupové práva 

Prístupové práva

Potrebujete zabezpečiť dôležité informácie a zobraziť ich len vybraným užívateľom? Riešením je podrobné nastavenie užívateľských prístupových práv, ktoré môžete definovať podľa prednastavených užívateľských skupín, alebo až na úroveň jednotlivca. Viac...

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO