Prístupové práva

Správne dáta pre vybraných užívateľov

Máte viac zamestnancov a chcete im nastaviť zobrazovanie len niektorých informácií? Máte obavu zo straty cenných informácií? 

Manažment prístupových práv je súčasťou produktových riešení Malina, ktorý umožňuje nastaviť práva definovaným užívateľským skupinám alebo jednotlivcom.  Cieľom je eliminovať únik nežiaducich informácií mimo okruh stanovených osôb a zároveň vylúčiť nebezpečenstvo neodborného zásahu do štruktúry systému. 

 Prístupové práva

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO