Obchodné príležitosti a cenové ponuky

Každá cenová ponuka môže vyzerať profesionálne

Pre užívateľov, ktorí pri predaji robia cenové ponuky, sú určené moduly Príležitosti a Ponuky. Pomáhajú vo vytváraní jedného z najdôležitejších dokumentov v obchodnom procese. Poskytujú profesionálny výstup aj v prípade, že užívateľ má menšie počítačovvé zručnosti. Význam modulov je pre obchodníkov neoceniteľný v ušetrení času a získaní systematického prístupu vedením tejto časti obchodnej agendy.  

 Obch prilezitosti 

Prehlad

 

Prehľad o obchodných príležitostiach

Trávite veľké množstvo času vyhľadávaním obchodných príležitostí? Nemáte systém, kam o nich ukladať informácie a zdieľať ich v rámci firmy?

Modul Príležitosti umožňuje ukladanie získaných dát o pripravovaných obchodných príležitostiach a vykonaných aktivitách smerujúcich k úspešnému získaniu projektu. Pre užívateľov znamená spoločné zdieľanie informácií a zlepšenie vnútrofiremnej komunikácie. Pre manažéra firmy poskytuje prehľad o počte a objeme pripravovaných projektov na jednotlivých obchodníkov. 

Profesionálna cenová ponuka

Cenová ponuka je rozhodujúcim krokom pred získaním objednávky. Z hľadiska fungovania obchodu je však čas strávený nad tvorbou ponuky považovaný za menej dôležitý, ako priama komunikácia so zákazníkom. Z toho dôvodu sa veľa firiem snaží minimalizovať čas potrebný na prípravu cenovej ponuky. 

Cenovú ponuku vytvoríte pridaním produktov z produktového stromu, alebo vyhľadávaním zo zoznamu vytvoreného cez produktový manažment. Určíte množstvo produktov, cenu, výšku zľavy a ostatné potrebné parametre. Ponuku vyexportujete do pdf a môžete zaslať vášmu zákazníkovi. Získate zároveň dokonalý prehľad o svojich rozpracovaných ponukách a úspešnosti svojich predajných aktivít.

 

Cenove kalkulacie

Súčasťou našich služieb je aj príprava vizuálov cenových ponúk v súlade s corporate identity jednotlivých zákazníkov. Môžete si vybrať z pripravených vzorov cenových ponúk, alebo vytvoríme cenovú ponuku na mieru len pre vašu spoločnosť. 

Zoznam cenových ponúk v CRM Malina

Cenové ponuky v CRM Malina

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO