Evidencia firiem a osôb

Kvalitne spracovaná databáza zákazníkov

Chceli by ste mať kvalitné informácie o vašich zákazníkoch? Hľadáte spôsob, ako uchovávať informácie o vašich zákazníkoch a zdieľať ich s ďalšími členmi tímu?

Adresár obchodných kontaktov patrí k jednej z najdôležitejších databáz, s ktorou firma pracuje a obsahuje tie najcennejšie údaje. Adresár v CRM systéme Malina predstavuje jednotné dátové úložisko, kde sa sústreďujú informácie od všetkých zamestnancov firmy. Umožňuje efektívnu evidenciu, správu a vyhľadávanie kontaktov podľa ľubovoľných kritérií. Pre lepšiu prehľadnosť je rozdelený na firemný adresár a adresár kontaktných osôb.  

 

 


Databaza zakaznikov


Prehlad o firme

 

Dokonalý prehľad o firme v jednej karte

Informácie o zákazníkoch majú zmysel len vtedy, ak ich dokážeme nájsť v krátkom čase a využiť tak, ako je potrebné. 

V karte firmy uvidíte všetky dostupné fakturačné a obchodné informácie o Vašom zákazníkovi. Máte možnosť nahliadnuť do histórie, kde získate prehľad o tom, čo sa s uvedeným zákazníkom robilo, čo s ním dohodol váš kolega, alebo aký bol výstup z vašej poslednej návštevy. Informácie o obchodných príležitostiach, cenových ponukách spravených na zákazníka nájdete na jednom mieste. Faktúry a objednávky vám poskytnú prehľad o celkovom výsledku Vašej obchodnej aktivity.    

Podrobné informácie o kontaktných osobách

Komunikujete pri obchodovaní s veľkým množstvom ľudí? Zabúdate dôležité informácie o nich?

V adresári kontaktných osôb si môžete uložiť informácie, ktoré ste zistili o vašich obchodných partneroch. Už nezabudnete na narodeniny alebo meniny vášho obchodného partnera. Budete mať možnosť ukladať informácie z jeho osobného života. V karte osoby si môžete tieto informácie systematicky zbierať a použiť na lepšie budovanie vzťahov so zákazníkom. A lepšie vzťahy so zákazníkom znamenajú často lepší obchod.  

 Kntaktne osoby

Adresár firiem

Adresár firiem

Adresár kontaktných osôb

Adresár kontaktných osôb

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO