Synchronizácia CRM

Poskytujeme moderné a bezpečné prostredie pre obojsmernú synchronizáciu CRM systému a externých zariadení. V rámci synchronizácie je možné synchronizovať podľa nastavenia práv užívateľov nasledovné moduly:

KalendárKontaktyÚlohy

 

Logá výrobcov mobilných platforiem

Podporované platformy a zariadenia pre synchronizáciu:

Synchronizácia prebieha výhradne medzi zariadením a naším serverom. Komunikácia pri prenose je šifrovaná. Dáta nie sú prepájané s inými účtami (google a pod.). V prípade kontaktov je možná kompletná synchronizácia adresára, alebo synchronizácia kontaktov, ktoré má užívateľ k dispozícii. Toto nastavenie zrealizuje administrátor.

Vyskúšajte DEMO