Cloud computing

Cloud computing je najnovší model vývoja a používania počítačových technológií poskytovaný prostredníctvom internetu. Je to poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch jednotlivých poskytovateľov služieb s tým, že používatelia k nim pristupujú pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používajú službu prakticky z ktoréhokoľvek miesta na svete. Typickým príkladom Cloud computingu je využívanie e-mailových služieb napr. G-mail, Seznam, Centrum apod). Používatelia neplatia obvykle neplatia za dodanie softvéru, ale za jeho použitie.

Modely služieb Cloud computingu rozdeľujeme do troch hlavných oblastí

  1. Software as a Service (SaaS) – Softvér ako služba
  2. Platforma as a Service (PaaS) – Platforma ako služba
  3. Infrastructure as a Service (IaaS) – Infraštruktúra ako služba

CRM Malina je Cloud CRM systémom prevádzkovaný slovenským poskytovateľom VOXEL, s.r.o. Naši zákazníci získajú výhody a úžitky ako sú:

  • nulové investície a prevádzkové náklady
  • kompletná starostlivosť o fungovanie služby
  • vynikajúci pomer cena / výkon
  • dostupnosť služby z ktoréhokoľvek miesta na svete
  • zabezpečenie systému a svojich dát

Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO