Cenové ponuky

Strácate veľa času tvorbou cenových ponúk?

Pre každého obchodníka je tvorba cenových ponúk jednou z najdôležitejších obchodných aktivít. Je posledným krokom pred objednávkou a preto jej každý z obchodníkov pripisuje veľký význam. Tvorbou ponuky však strácame drahocenný čas, ktorý je možné využiť na priamu komunikáciu s ďalšími potenciálnymi zákazníkmi.

  Strácate čas tvorbou cenových ponúk?
  

Dokonalý prehľad o všetkých ponukách

CRM Malina vám poskytne jednotné úložisko pre cenové ponuky. Sú zálohované každých 24 hodín a tak zabezpečené proti zlyhaniu hardvéru, alebo strate počítača.  Sú zobrazované na základe užívateľských práv tak, aby ich videli správne osoby a zároveň aby bola zabezpečená dlhodobá evidencia na konrétne firmy. Obchodník má možnosť aktualizovať pravidelne ich stav a mať tak dokonalý prehľad o aktuálnom stave svojich rozpracovaných ponúk. Pre manažéra poskytuje CRM Malina dokonalý prehľad o cenových ponukách celého obchodného tímu a umožňuje mu predpokladať vývoj plnenia obchodných cieľov.

Profesionálna ponuka bez námahy

Cieľom modulu určeného pre tvorbu cenových ponúk je uľahčiť a zrýchliť celý proces vytvárania cenovej ponuky aj pre užívateľov s menšími počítačovými zručnosťami. Vytvorenie cenovej ponuky zvládne bežný užívateľ bez problémov vo veľmi krátkom čase. Výsledná podoba cenovej ponuky je v súlade s corporate identity vašej firmy a stáva sa dôležitým nástrojom pre komunikáciu so zákazníkom. Vzory cenových ponúk si môžete pozrieť tu.

  Profesionálna cenová ponuka

Tvorba cenových ponúk

Proces tvorby cenovej ponuky v CRM Malina je pre bežného užívateľa veľmi rýchly a intuitívny. Na to, aby ste mohli cenové ponuky vytvárať, je ich potrebné najprv pripraviť. Je to práca, ktorú je potrebné spraviť jednorazovo. 

  • vytvoriť svoje produkty v CRM Malina
  • pripraviť podklad na zobrazovanie cenových ponúk

Vytvorenie produktov v CRM Malina

Pre užívateľov, ktorí s CRM Malina len začínajú pracovať, je pre zjednodušenie pripravený import produktov z excelu. Používa sa na import cenníkov od dodávateľov. Stačí vložiť cenník do Maliny a následne sa vygenerujú produktové karty v zozname produktov. Vkladaný excel by mal obsahovať základné údaje o produkte: Názov produktu, popis produktu, cenu produktu a prípadne obrázok produktu. Pre prípady, že váš dodávateľ vydáva nové cenníky, môžete ich importovať znova s tým, že sa produkty nezduplikujú, ale v prípade rovnakého názvu sa len aktualizujú popisy a ceny. Názvy nových produktov, ktoré sa v CRM Malina nenachádzajú, sa automaticky doplnia. Uvedená funkcionalita zabezpečí jednoduchú aktualizáciu cien a správu produktov v CRM Malina.

Príprava podkladu na zobrazovanie cenových ponúk

Na to, aby vaša cenová ponuka bola čo najúčinnejšia pri presviedčaní zákazníka, je potrebné pripraviť podklad v súlade s grafickým dizajnom Vašej spoločnosti. Cenová ponuka by mala obsahovať minimálne štyri časti: úvodná stránka, informácie o vašej firme, cenová ponuka a kontaktné údaje. Čiže bude potrebné dodať logo Vašej firmy, informácie o vašej spoločnosti, kontaktné údaje, ktoré následne zapracujeme do pripravovaného podkladu pre cenové ponuky. 

Po zrealizovaní týchto krokov je všetko potrebné na vytvorenie cenových ponúk pripravené a môžete začať pracovať.

Vytvorenie cenovej ponuky

Informatívna časť

Karta cenovej ponuky má dve časti. Prvá časť je informatívna a obsahuje údaje o celej cenovej ponuke. Je potrebné doplniť kontaktné údaje zákazníkovi, názov ponuky a termín realizácie. Cenová ponuka získa automaticky svoje číslo, termín, kedy bola vytvorená a dokedy je platná. Tieto údaje sa budú zobrazovať na úvodnej stránke cenovej ponuky a zároveň si pomocou nich budete automaticky tvoriť databázu kontaktov. 

Vkladanie produktov

Druhá časť cenovej ponuky je určená na vkladanie produktov a samotné vytvorenie cenovej kalkulácie. Produkty vyberáte jednoduchým spôsobom zo zoznamu naimportovaných produktov, alebo ich viete vytvoriť priamo v cenovej ponuke. Určujete, ktorý produkt pridáte, koľko kusov, za akú cenu a prípadnú zľavu. Ak je potrebné, môžete editovať aj popis produktu a upraviť ho na mieru. Pre zvýšenie zrozumiteľnosti pre vášho zákazníka môžete produkty rozdeliť do samostatných sekcií, ktoré sa dajú vytvárať pomocou vložených riadkov. (napr. sekcia materiál, kde dáte jednotlivé materiálové položky a sekcia práca, kde rozpíšete cenu za montáž a osadenie jednotlivých materiálových položiek). 

A ak už máte cenovú ponuku pripravenú, stačí stlačiť tlačidlo Export cenovej ponuky a ponuka je pripravená na odoslanie. 

Zoznam cenových ponúk v CRM Malina

Zoznam cenových ponúk v CRM Malina

Karta cenovej ponuky

Karta cenovej ponuky

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO