CRM systém pre hotely

Budovanie lojality hotelových zákazníkov

Opakovaný predaj je desať násobne lacnejší, ako predaj novým zákazníkom. Preto je jednou z kľúčových výziev manažmentov hotela vytvorenie dlhodobo udržateľných vzťahov so zákazníkmi. Znalosť zákazníka a práca s ním je základom pre získanie lojálnych zákazníkov, ktorí sú oveľa výnosnejšie než tí nelojálni. Systematické budovanie informačnej databázy a jej správne využívanie má priamy vplyv na obchodný výsledok hotela.

  
  

O úspechu rozhoduje kvalita služieb

Pretlak marketingovej komunikácie v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí výrazným spôsobom mení zákaznícke správanie. Zákazník sa rozhoduje za počítačom a porovnáva len pekne popísaný produkt a jeho cenu. To vedie k znižovaniu lojality zákazníkov. Jedinou vhodnou obranou je rozdiel v kvalite služieb, kvôli ktorej sa zákazník rozhodne kupovať opakovane.

 CRM prispôsobené na mieru pre hotely

CRM systém Malina poskytuje potrebné nástroje pre riešenie obchodných aktivít pracovníkov hotela. Predstavuje jednotné dátové úložisko informácií o zákazníkoch hotela, o firemných klientoch alebo cestovných kanceláriách. Obchodníkom zjednodušuje tvorbu tvorbu cenových ponúk a profesionálnej tvorby dispozícií, kotrá je veľkou pomocou pri realizácii firemných akcií. Veľkou výhodou je možnosť manažovať akcie na hotelových obrazovkách priamo z CRM systému.

  
  

Dokonalý prehľad o obchodných aktivitách

Realizácia obchodných aktivít je základom pre zabezpečenie obsadenosti hotela. V CRM Malina je integrovaný modul na riadenie obchodných aktivít predajcov hotela. Umožňuje plánovanie obchodných stretnutí, zaznamenávanie telefonátov a dohodnutých akcií. Veľkou výhodou je plánovanie firemných akcií, kongresov a udalostí v kalendári, ku ktorému okrem obchodníkov a manažmentu môže mať prístup aj realizátori akcií.

Profesionálne cenové ponuky hovoria za vás

Cenová ponuka je rozhodujúcim krokom pred získaním objednávky. Je nástrojom profesionálnej komunikácie so zákazníkom a má zásadný vplyv pri rozhodovaní zákazníka. Tvorba cenovej ponuky v CRM Malina je jednoduchá a intuitívna. Bežný užívateľ je schopný vytvoriť cenovú ponuku už do 2 minút, čím zamestnávateľ ušetrí množstvo času potrebného pre iné obchodné aktivity. Manažment hotela získa okonalý prehľad o rozpracovaných ponukách, pripravených hotelových akciách a úspešnosti predajných aktivít. Viac o tvorbe cenových ponúk...

 

 

  

Komunikujte s celou databázou zákazníkov

Súčasťou CRM systému Malina je modul pre odosielanie hromadných emailov. Pomáha aktivitzovať zákaznícku databázu a umožňuje realizovať veľké množstvo predajných aktivít s minimálnou námahou. Poskytuje priestor na pravidelné oslovovanie zákazníkov, informovanie o novinkách a aktuálnych akciách, čo má priamy dopad na zvyšovanie obsadenosti hotela.  Viac...

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO