Redakčný systém Fornix CMS

Moderný a výkonný redakčný systém zabezpečí prevádzku zložitých a funkčne náročných internetových stránok ako aj malých prezentácií. Vďaka premyslenému návrhu pri jeho vývoji systém nespomaľujú nepoužívané moduly ani nepotrebná funkcionalita. Súčasťou štandardnej inštalácie sú všetky potrebné moduly pre realizáciu interaktívnej webovej prezentácie. Systém je veľmi dobre rozšíriteľný o novú funkcionalitu a jednoducho prepojiteľný na informačné a CRM systémy.

Vlastnosti redakčného systému Fornix CMS

  • oddelenie obsahu od grafického dizajnu
  • možnosť okamžitej zmeny obsahu
  • automatická optimalizácia pre vyhľadávače - SEO
  • ľubovoľná úprava štruktúry
  • nezávislé jazykové verzie
  • jednoduchá editácia pomocou WYSIWYG editora

Oddelenie obsahu od dizajnu

Obsah prezentácie je uložený v databáze a je nezávislý na grafickom stvárnení stránok. Výsledný vzhľad prezentácie je možné meniť prostredníctvom šablón a nie je nutné realizovať zásahy do obsahu. Tento systém umožňuje vytvorenie kompletných stránok bez nutnosti poznať výsledný grafický výzor prezentácie.

Jazyková podpora

Dôležitým prvkom nášho systému je nezávislosť jazykových verzií. To umožní vytvoriť prezentáciu v rôznych jazykových verziách pričom nie je kladená podmienka, že daný obsah sa musí nachádzať v každej jazykovej verzii.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Systém podporuje pre realizáciu optimalizovaných stránok, vrátane tzv. pekných liniek.

Štandardné moduly

Súčasťou nášho redakčného systému je rozsiahly balík modulov: stránky, články, autori, novinky, média, kategórie, fotogalérie a ďalšie. Veľmi jednoduchým spôsobom je možné pridávať ďalšie moduly.

Vybrané referencie

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO