Slovník pojmov

Online CRM

Základné rozdiely medzi offline a online CRM spočívajú najmä v spôsobe práce s údajmi a so samotným systémom. Zatiaľ čo online CRM umožňuje ukladanie programu, dát a informácií pomocou internetu na vzdialený počítač (najčastejšie tzv server), offline CRM (najčastejšie tzv desktopová aplikácia) predpokladá uloženie programu i dát do zariadenia, na ktorom užívateľ práve pracuje.

SEO

SEO (Search Engine Optimization) je spôsob ako vytvoriť nové, či upraviť existujúce webové stránky najlepšie tak, aby obsah aj tvar boli vhodné pre automatizované spracovanie pre internetové vyhľadávače. Účelom SEO je získať vo výslednom hľadaní vo vyhľadávačoch pre webové stránky vyššie pozície, ktoré presne zodpovedajú náplni daných webových stránok. Súhrn týchto optimalizačných snáh sa nazýva tiež termínom organické SEO.

Virtualizácia

Virtualizácia je termín označujúci skĺbenie hardvéru a softvéru tak, aby vznikol virtuálny stroj (simulované prostredie počítača), ktoré existuje iba ako model vnútri iného počítača. Na jednom hardvéru môže vzniknúť pomocou softvéru hostiteľa (riadiaci program - často celý operačný systém) viac simulácií.

Webhosting

Webhosting je prenájom priestoru pre webové stránky na cudzom serveri. Prenajímateľ servera býva označovaný ako poskytovateľ webhostingu (webového priestoru). Vďaka webhostingu si môžete svoje webové stránky umiestniť na internet, bez toho aby ste museli mať vlastný server. Ceny za webhosting sa pohybujú od pár € až po niekoľko desiatok € za mesiac. Existuje aj bezplatná variant, tzv freehosting. Freehosting zvyčajne nezahŕňa žiadne záruky týkajúce sa funkčnosti, má obmedzenú technickú podporu. Často je s freehosting spojené umiestňovanie reklamy na stránkach.

  <   1   2
Vyskúšajte DEMO